Striptang No. 7 Solar

Voor het strippen en afstrippen van gewone fotovoltaïsche kabels met een doorsnede van 1,5 - 10 mm².

Productnummer: 51002007
|
EAN:4024596023911

€ 83,22*

Inhoud: 1 PCE (€ 83,22* / 1 PCE)

Direct beschikbaar, levertijd 1-3 dagen

Productinformatie

Speciaal gereedschap voor het strippen en ontmantelen van gangbare solarkabels

Bereik 1,5 - 6 mm². Precies werken door optische lengtemaat (tot 26 mm) Geïntegreerde, goed toegankelijke zijknipper tot 3 mm Ø Automatische striptang

Informatie
  • Gereedschap

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.


Productveiligheid

Waarschuwing
Resin
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Hardener
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.