Awards and certifications

Awards & Certificaten

Uitstekend in kwaliteit, technologie en veiligheid

Qualitypartner.jpg


TOP 100-keurmerk 2024


Een van de top 100 innovatiekampioenen: in 2024 werden we voor het eerst geëerd met de TOP 100 award. Dit keurmerk wordt alleen gegeven aan de meest innovatieve KMO's.

De innovatiekracht van alle deelnemende bedrijven werd geanalyseerd op basis van meer dan 100 criteria uit vijf categorieën: innovatiebevorderend topmanagement, innovatieklimaat, innovatieve processen en organisatie, externe oriëntatie/open innovatie en innovatiesucces.


VTH Kwaliteitspartner


Sinds april 2019 zijn wij één van de KWALITEITSPARTNERS van het VTH Verband Technischer Handel e.V. Wij maken daarmee deel uit van een groep van 24 bedrijven die rechtstreeks samenwerken met de technische handel in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Het VTH Verband Technischer Handel e.V. werkt zeer nauw samen met haar leden en met industriële bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren. Het doel van deze uitwisseling is bijvoorbeeld het optimaliseren van de distributiekanalen of het opleiden van medewerkers in bepaalde vakgebieden.


Eerlijk bedrijf 2024


WEICON is door het Fair Company Initiative erkend als Fair Company 2024. Het initiatief staat bekend als het grootste werkgeversinitiatief in Duitsland, dat zich specifiek inzet voor een eerlijke en duurzame werkomgeving, met name voor starters en jonge professionals.

Top-Arbeitgeber.jpg


Top-werkgever MKB 2024


We behoren opnieuw tot de Duitse topwerkgevers in de MKB-sector. Dit blijkt uit een onderzoek van het zakenblad Focus-Business. Sinds 2019 zijn we zes keer op rij gerangschikt en zijn we opnieuw een van de populairste middelgrote werkgevers. Dit jaar behaalden we zelfs de tweede plaats in de categorie "Industrie". De geanalyseerde bedrijven werden beoordeeld op hun arbeidsvoorwaarden, ontwikkelingsmogelijkheden, waardering en bedrijfscultuur. De gegevens hiervoor kwamen uit verschillende bronnen, zoals een online enquête of beoordelingen op verschillende online portals.

BGM_2024.jpg


Gezonde werkgever 2024/25


De regionale onderscheiding "Healthy Employer" van EUPD Research is gebaseerd op de Corporate Health Evaluation Standard (CHES-model) die in heel Duitsland is ingevoerd. We ontvingen de prijs voor ons voorbeeldige gezondheidsmanagement binnen ons bedrijf. Bij WEICON is er een hele reeks maatregelen gericht op de gezondheid van werknemers. Daartoe behoren bijvoorbeeld in hoogte verstelbare bureaus voor alle medewerkers, een interne fysiotherapiepraktijk, bedrijfsfietsen en een gevarieerd aanbod van eten in de eigen bistro.


ISO Certificeringen


ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm die de eisen voor effectief kwaliteitsmanagement in een bedrijf definieert. Sinds 2017 is WEICON ook een van de bedrijven die gecertificeerd zijn volgens deze bekende standaard. ISO 14001 is een internationaal erkende norm die eisen stelt aan een efficiënt milieumanagementsysteem in een bedrijf. Sinds 2018 is WEICON één van de bedrijven die volgens deze norm gecertificeerd zijn.

Certifications

Op basis van de beoordelingen van onze medewerkers op het werkgeversbeoordelingsplatform Kununu heeft WEICON twee kwaliteitskeurmerken gekregen.


Top Company


WEICON is een “Top Company” Dit keurmerk wordt door hun werknemers toegekend aan werkgevers die op kununu.com als goed worden beoordeeld. Om dit keurmerk te krijgen, moet een bedrijf een bepaald aantal beoordelingen krijgen, die een minimumwaarde van 3 hebben. Slechts 3,9% van de op Kununu beoordeelde bedrijven kwalificeerde zich voor het "TOP COMPANY" keurmerk - en WEICON behoort tot deze exclusieve kring!


Open Company


Nog exclusiever is de kleine kring van bedrijven die het "OPEN COMPANY" keurmerk hebben gekregen - WEICON is er één van! Slechts 1% van de bedrijven in Kununu heeft dit keurmerk om zich te onderscheiden van de concurrentie en om de aandacht van potentiële sollicitanten te trekken. Om het "OPEN COMPANY"-keurmerk te krijgen, moeten bedrijven transparant handelen, feedback geven op slechte evaluaties of medewerkers uitnodigen om het bedrijf zelf te evalueren.


Transfer Prize 2018


In 2018 kregen we samen met professor Dr. Jörg Becker (hoogleraar bedrijfsinformatica) en zijn team de Transferprijs van de Universiteit van Münster. De prijs wordt toegekend voor succesvolle samenwerking tussen universitaire onderzoeksteams en niet-universitaire partners. De titel van het prijswinnende gemeenschappelijke project was: "ISO 9001:2015 mit icebricks".


Solvabiliteitscertificaat CrefoZert


In 2018 ontvingen we van de financiële dienstverlener Creditreform het solvabiliteitscertificaat CrefoZert. Het certificaat bevestigt dat WEICON behoort tot de twee procent van de Duitse bedrijven met een uitzonderlijk hoge kredietwaardigheid. Het certificaat is ook een teken voor onze zakenpartners dat WEICON een betrouwbare samenwerkingspartner is en dat ons bedrijf staat voor economische stabiliteit en veiligheid.


GREAT PLACE TO WORK 2013


2013 werden we bekroond als een van de beste werkgevers in onze regio. De beoordeling was gebaseerd op een anonieme enquête onder WEICON-medewerkers over centrale thema's als vertrouwen, identificatie met het bedrijf, teamgeest, loopbaanontwikkeling, gezondheidsbevordering en Work-Life Balance. Daarnaast is de kwaliteit van de maatregelen in het personeels- en managementwerk van de onderneming beoordeeld.