Aluminium Minutenlijm

Vloeibare epoxyharslijm voor metaal

Productnummer: 10057512
|
EAN:4024596078331

€ 17,02*

Inhoud: 24 ml (€ 70,92* / 100 ml)

Beschikbaar, levertijd: 1-3 dagen

Productinformatie

Aluminiumgevuld, pasteus, spleetopvullend, snel uithardend, hoge schil- en slagvastheid

WEICON Aluminium Minutenlijm is een geurarme, 2-componenten, met aluminium gevulde epoxy lijm. Het hardt bij kamertemperatuur snel en praktisch zonder krimp uit. Na de uitharding kan de lijm mechanisch bewerkt (vijlen, boren, frezen) worden. Aluminium Minutenlijm is spleetvullend en standvast (thixotroop) en kenmerkt zich door zijn hoge trek-, slag-, en schilsterkte. De lijm is bijzonder goed geschikt voor verlijming van aluminium en andere lichtmetalen, onderling en met elkaar. Het dient voor het opvullen van scheuren en gaten, bijvoorbeeld aan aluminiumbehuizingen, en kan voor de reparatie van lichtmetalen velgen worden gebruikt. Om een optimale hechting te krijgen, dienen de te verlijmen oppervlakken droog en vrij van vet en vuil te zijn. Het, voor de reiniging, schaven of schuren van de oppervlakken helpt om een goede hechting te bewerkstelligen.

Informatie
  • Lijmen

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.


Zubehör

Quadro mengmondstuk A
Statische mixer voor standaardpatronen
€ 2,48* (incl. BTW)

(€ 2,48* / 1 PCE)

Details
Fijne doseertip
voor fijn doseren van snellijmen
€ 2,03* (incl. BTW)

(€ 2,03* / 1 PCE)

Details
Productveiligheid

Waarschuwing Geen signaalwoord.
Resin
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Hardener
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.