Easy-Mix Metal

Epoxylijm voor het verlijmen van metalen onderdelen

Productnummer: 10652050
|
EAN:4024596020934

€ 25,28*

Inhoud: 50 ml (€ 50,56* / 100 ml)

Direct beschikbaar, levertijd 1-3 dagen

Productinformatie

Ideaal voor het verlijmen van metalen onderdelen|dikvloeibaar, zelf-egaliserend|snel uithardend

WEICON Easy-Mix Metal kan gebruikt worden op tal van materialen, zoals kunststoffen, vezelcomposieten, keramiek, glas, steen of hout. Geschikt voor zowel verlijmingen waarbij grotere toleranties moeten worden overbrugd als voor oppotwerkzaamheden. Het Easy-Mix D 50 doseerpistool is nodig voor het verwerken van Easy-Mix producten in 50 ml verpakkingen.

Informatie
  • Lijmen
  • Helix-mengmondstuk

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.


Productveiligheid

Waarschuwing Geen signaalwoord.
Resin
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Hardener
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.