WEICON BR

bronsgevuld epoxyharssysteem voor reparatie en vormgeving

Productnummer: 10420005-22
|
EAN:4024596077846

€ 88,31*

Inhoud: 0.5 kg (€ 176,62* / 1 kg)

Direct beschikbaar, levertijd 1-3 dagen

Productinformatie

pasteus|bronsgevuld

Het epoxyharssysteem WEICON BR is bijzonder geschikt voor het opvullen van gaten, voor reparaties, en afwerking van onderdelen uit (gegoten) brons. Het kan in de gehele maritieme en binnenvaartsector, alsook in vele andere industriële gebieden worden toegepast.

Informatie
  • Toepassingsvuller
  • Contourspatel Flexy
  • Gebruiksaanwijzing
  • Handschoenen
  • Hars/Harder

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.


Productveiligheid

Gevaar
Resin
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Hardener
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.