WEICON A

Met staal gevuld epoxyharssysteem voor reparatie en het vullen van gaten DNV-gecertificeerd

Productnummer: 10000005-22
|
EAN:4024596082543

€ 54,00*

Inhoud: 0.5 kg (€ 108,00* / 1 kg)

Direct beschikbaar, levertijd 1-3 dagen

Productinformatie

pasteus|staalgevuld|gecertificeerd door DNV GL

Het epoxyharssysteem WEICON A beschikt over een DNV-GL certificering en is bijzonder goed toepasbaar bij reparaties in de marine-industrie. Het kan worden gebruikt voor het verhelpen van corrosieschade en putjes aan tanks, reparaties aan buizen en gegoten onderdelen en voor het herstellen van scheurtjes aan behuizingen en machineonderdelen. Verder kan het gebruikt worden bij de productie van modellen, matrijzen, vormen, gereedschappen en spaninrichtingen. Het epoxyharssysteem kan in de machinebouw, gereedschapsbouw, model- en matrijzenbouw en vele andere industriële sectoren worden toegepast.

Informatie
  • Toepassingsvuller
  • Contourspatel Flexy
  • Gebruiksaanwijzing
  • Handschoenen
  • Hars/Harder

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.


Productveiligheid

Gevaar
Resin
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Hardener
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.