Urethaan 60

Polyurea oppot- en coatinghars

Productnummer: 10516005
|
EAN:4024596023447

€ 73,05*

Inhoud: 0.5 kg (€ 146,10* / 1 kg)

Direct beschikbaar, levertijd 1-3 dagen

Productinformatie

Shore hardheid: A 60

WEICON Urethanen zijn 2-componenten polyurethanen die bij kamertemperatuur uitharden tot een rubberachtig materiaal en tot -60°C (-76°C F) flexibel blijven. WEICON Urethanen hechten op vele verschillende materialen zoals bijvoorbeeld metaal, beton, rubber, hout, glasvezel en vele andere stoffen. Ze zijn ook toepasbaar als flexibele coating in combinatie met WEICON Plastic Staal systemen. Door de geringe vochtgevoeligheid is het ook voor coatings in dunne lagen toepasbaar. WEICON Urethanen onderscheiden zich verder door een hoge trek- en scheursterkte.

Informatie
  • Hars/Harder
  • Gebruiksaanwijzing
  • Toepassingsvuller
  • Handschoenen

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.


Productveiligheid

Gevaar Geen signaalwoord.
Resin
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 - Schadelijk bij inademing.

H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Hardener
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.