Stripper No. 100

Multifunctionele stripper

werkgebied strippen 0,5 - 16 mm²

strippen 4 - 13 mm Ø

Productnummer: 51000100
|
EAN:4024596000295

€ 27,70*

Inhoud: 1 PCE (€ 27,70* / 1 PCE)

Direct beschikbaar, levertijd 1-3 dagen

Productinformatie

Universeel gereedschap voor het strippen en ontmantelen

Bereik 0,5 - 16 mm² / 4 - 13 mm Ø Kort ontmantelen aan plafond en wand Rond- en lengtesnede mogelijk Voor vele verschillende kabelsoorten in de huisinstallatie

Informatie
  • Gereedschap

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.


Productveiligheid

Gevaar Geen signaalwoord.
Resin
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 - Schadelijk bij inademing.

H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzak
Hardener
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.