Repair-Stick Edelstaal

Reparatieplamuur niet corrosief met drinkwater goedkeuring

Productnummer: 10538057-22
|
EAN:4024596042493

€ 18,55*

Inhoud: 57 g (€ 32,54* / 100 g)

Direct beschikbaar, levertijd 1-3 dagen

Productinformatie

Niet corrosief, snel uithardend|roestvrijstaal gevuld|NSF-goedkeuring, kan in de drinkwatersector worden gebruikt

Voor niet-corrosieve reparaties en herstelwerkzaamheden van roestvrij staal en andere roestvrije metalen, zoals aan tanks en mediumhouders, vul- en verpakkingsmachines, buizen, leidingen, pompen en behuizingen Vanwege het snel mechanische belastbaar zijn van de gerepareerde onderdelen (ca. 60 minuten) wordt dure, tijdrovende stilstand vermeden. WEICON Repair-Stick Edelstaal kan in mediumhouder- en apparatenbouw, in de levensmiddelen- cosmetica en pharma-industrie en in vele andere gebieden worden toegepast.

Informatie

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.


Productveiligheid

Waarschuwing
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.