Reiniger S

krachtige speciale reiniger

Productnummer: 15200005-22
|
EAN:4024596077457

€ 79,41*

Inhoud: 5 L (€ 15,88* / 1 L)

Direct beschikbaar, levertijd 1-3 dagen

Productinformatie

Reiniger en ontvetter voor alle metalen, glas, keramiek en vele kunststoffen

WEICON Reinigerspray S verwijderd oliën en vettige vervuiling van alle soorten metaal, en tevens van keramiek, glas en de meeste kunststoffen. Het kan echter het oppervlak van thermoplasten zoals: PVC, Plexiglas, Polystyrol en verflagen aantasten. WEICON Reiniger S verdampt snel en volledig residuvrij. Het kan kan gebruikt worden voor het reinigen en ontvetten vóór het primeren en lakken, voor het reinigen van machine onderdelen of als voorbehandeling van andere WEICON producten, waar een vettige ondergrond de werking nadelig kan beïnvloeden, bijvoorbeeld bij verlijmingen.

Informatie
  • Werkzame stof

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.


Productveiligheid

Gevaar
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.