Primer S 300

Hechtmiddel voor absorberende en poreuze oppervlakken

Productnummer: 13550325
|
EAN:4024596024802

€ 44,72*

Inhoud: 250 ml (€ 17,89* / 100 ml)

Direct beschikbaar, levertijd 1-3 dagen

Productinformatie

voor poreuze en zuigende oppervlakken

Voor het voorbehandelen van zuigende en/of poreuze oppervlakken, zoals ongecoate hardboard- en gipsplaten.

Informatie
  • Primer

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.


Productveiligheid

Waarschuwing
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.