Kabelmesser No. C 4 - 28

met haakmes en beschermkap

werkgebied 4 - 28 mm Ø

Productnummer: 50053328
|
EAN:4024596034429

€ 21,73*

Inhoud: 1 PCE (€ 21,73* / 1 PCE)

Direct beschikbaar, levertijd 1-3 dagen

Productinformatie
Informatie

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.


Productveiligheid

Waarschuwing Geen signaalwoord.
Resin
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Hardener
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.