Etikettenverwijderaar

voor papieren en zelfklevende etiketten

Productnummer: 15206005
|
EAN:4024596021641

€ 88,94*

Inhoud: 5 L (€ 17,79* / 1 L)

Direct beschikbaar, levertijd 1-3 dagen

Productinformatie

eenvoudig|snel

WEICON Etikettenverwijderaar verwijdert snel en eenvoudig papieren etiketten en resten van drukgevoelige kleefstoffen op basis van acryl en rubber. Etikettenverwijderaar is op vele oppervlakken, zoals: glas, metaal, hout, foliën en kunststof te gebruiken. Het verwijdert eenvoudig en veilig zelfklevende etiketten, verwijdert prijsetiketten (bijv. verkeerde etikettering), verwijdert adres- en productstickers, maakt identificatielabels los, verwijdert etiketresten en verwijdert lijmresten van folie-etiketten, bijv. vignetten op autoruiten.

Informatie
  • Werkzame stof

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.


Productveiligheid

Gevaar
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.