Elektro-Reiniger

reinigt elektronische onderdelen

Productnummer: 15212005
|
EAN:4024596030339

€ 132,13*

Inhoud: 5 L (€ 26,43* / 1 L)

Direct beschikbaar, levertijd 1-3 dagen

Productinformatie

Reinigt en ontvet elektronische of mechanische onderdelen

WEICON Electro-Reiniger is een speciale reiniger voor het snelle en effectieve reinigen en ontvetten van allerlei vervuilde of gecorrodeerde contacten. Electroreiniger is speciaal ontwikkeld voor de reiniging van electronische en mechanische onderdelen. De speciale formule van hoog zuivere oplosmiddelen verwijderd: oxide- en sulfidelagen, verbrandingsresten en hars of roetachtige stofafzettingen. Het verminderd spanningsverlies en verhoogd de elektrische geleiding. Vuil dat kruipstromen kan veroorzaken wordt verwijderd. WEICON Electroreiniger kan worden gebruikt op elektrotechnische of mechanische componenten, zoals elektrische machines, meetinstrumenten, gereedschappen, weegschalen, schakelaars en sensoren of elektrische stekkerverbindingen, contacten, relais en schakelapparatuur.

Informatie
  • Werkzame stof

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.


Productveiligheid

Gevaar
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.