Corro-Stop

Wasachtige corrosiebescherming voor behoud

Productnummer: 10053034
|
EAN:4024596096212

€ 14,23*

Inhoud: 0.4 L (€ 35,58* / 1 L)

Beschikbaar, levertijd: 1-3 dagen

Productinformatie

corrosiebescherming voor het indoor opslaan van metalen

WEICON Corro-Protection is een TÜV-geteste beschermfolie en conserveert metalen gereedschappen en precisieonderdelen permanent met een droge en wasachtige coating. WEICON Corro-Protection kan worden gebruikt als veilige corrosiebescherming voor kale, ongelakte metalen onderdelen, voor de interne opslag van werkstukken, als corrosiebescherming voor verzending overzee en voor de conservering van gereedschappen en precisieonderdelen. Indien nodig kan de beschermlaag eenvoudig worden verwijderd (bijv. met WEICON Cleaner S).

Informatie
  • Spuitbuizen

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.


Productveiligheid

Gevaar
H222, H229 - Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.