Corro-Schutz

wasachtige corrosiebescherming

Productnummer: 15550005
|
EAN:4024596006273

€ 185,49*

Inhoud: 5 L (€ 37,10* / 1 L)

Direct beschikbaar, levertijd 1-3 dagen

Productinformatie

corrosiebescherming voor het indoor opslaan van metalen

WEICON Corro-Stop is een TÜV-goedgekeurde beschermingsfilm en conserveert metalen gereedschappen en precisiedelen uit metaal langdurig met een droge, wasachtige laag. Corro-Stop kan gebruikt worden als een veilige corrosiebescherming van blanke, onbehandelde metalen onderdelen, voor de indoor opslag van materialen, als corrosiebescherming voor overzeese transporten en voor de conservering van gereedschappen en precisiedelen. Indien gewenst kan de beschermingsfilm eenvoudig worden verwijderd, met bijv. WEICON Reiniger S.

Informatie
  • Werkzame stof

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.


Productveiligheid

Gevaar
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 -Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.