Citrusreiniger

Universele reiniger op extract van citrusschillen

Productnummer: 15210005
|
EAN:4024596032944

€ 128,32*

Inhoud: 5 L (€ 25,66* / 1 L)

Direct beschikbaar, levertijd 1-3 dagen

Productinformatie

Universele reiniger op basis van citroenschil-extract

WEICON Citrus-Reiniger reinigt machines en installaties, precisiemechanica alsook onderdelen in de industrie en ambacht. Citrus-Reiniger verwijdert moeiteloos lijmresten, vervuiling door oliën, vetten, hars en teer, smeerstoffen en rubberresten. Ook bij veronreiniging door potloden, balpennen en viltstiften kan WEICON Citrus-Reiniger toegepast worden. WEICON Citrus-Reiniger reinigt verschillende oppervlakken zoals: metaal, kunststof, glas, keramiek of gelakeerde en gecoate oppervlakken. Het is universeel toepasbaar en kan bijvoorbeeld in de industrie, bij handwerk, in de vensterbouw, in openbare gebouwen en vervoer, in bouwfirmas en thuis worden toegepast. *De verdraagzaamheidvan het materiaal dient van te voren op een nicht-zichtbare plek getest te worden.

Informatie
  • Werkzame stof

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.


Productveiligheid

Gevaar
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.