CA-Primer voor Polyolefines

Hechtingsbevorderaar voor energiezuinige kunststoffen

Productnummer: 12450010-22
|
EAN:4024596033972

€ 22,87*

Inhoud: 10 ml (€ 228,70* / 100 ml)

Direct beschikbaar, levertijd 1-3 dagen

Productinformatie

Voorbehandeling voor het verlijmen van Polyolefinen met WEICON Contact Cyanacrylaatlijmen

Veel kunststoffen zijn zonder voorbehandeling niet, of moeilijk te verlijmen. Door de voorbehandeling van deze kunststoffen met WEICON Contact Primer wordt de oppervlaktestructuur veranderd. Daardoor wordt het verlijmen van normaal gesproken moeilijk te verlijmen kunststoffen, bv. polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP) uit de polyolefine groep, mogelijk. Ook nieuwe thermoplastische elastomeren (TPE), PTFE en gerelateerde kunststoffen zoals siliconen zijn na voorbehandeling met WEICON Contact Primer te verlijmen.

Informatie
  • Primer

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.


Productveiligheid

Gevaar
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.