Anti-Hechtmiddel

Siliconenvrij smeer- en lossingsmiddel

Productnummer: 15450005
|
EAN:4024596006181

€ 209,63*

Inhoud: 5 L (€ 41,93* / 1 L)

Direct beschikbaar, levertijd 1-3 dagen

Productinformatie

siliconenvrij glij- en anti-hechtmiddel

De hoogwaardige samenstelling uit zuivere natuurproducten geven een groot glijeffect. Verhinderd het hechte aan kunststoffen, mallen, metalen en gereedschappen. WEICON Anti-Hechtmiddel kan worden gebruikt in de kunststofverwerkende industrie, zoals bij het spuitgieten en bij pers- en vacuüm mallen.

Informatie
  • Werkzame stof

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel uw ervaringen met andere klanten.


Productveiligheid

Gevaar
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.