Oppervlakkenreiniger

  • 15207005    |    Verpakkingseenheid : 1
  • 4024596024833
    • voor het voorbehandelen van lijmvlakken
Dit artikel staat op dit moment niet ter beschikking!

:

zonder BTW | Incl. BTW
98,09 €

incl. BTW. excl. verzendkosten

Inhoud: 5 Liter (19,62 € / 1 Liter)

Direct gereed voor verzending, levertijd ca. 1-3 dagen

WEICON Oppervlakkenreiniger wordt gebruikt voor het reinigen en ontvetten van oppervlakken die met WEICON lijm- en afdichtingsmiddelen verlijmt of afgedicht gaan worden.

Oppervlakkenreiniger kan op materialen zoals: metaal, glas, keramiek, en de meeste kunststoffen worden gebruikt.

Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het reinigen en ontvetten van machine-onderdelen tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Gevaar
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bekeken