Zink Verf

  • 15000375    |    Verpakkingseenheid : 1
  • 4024596000684
    • Efficiënte, kathodische corrosiebescherming

:

zonder BTW | Incl. BTW
37,61 €

incl. BTW. excl. verzendkosten

Inhoud: 0.375 Liter (100,29 € / 1 Liter)

Direct gereed voor verzending, levertijd ca. 1-3 dagen

WEICON Zink Verf is een coating uit metaalpigmenten waarmee metalen ondergronden actief tegen corrosie worden beschermd.

WEICON Zink Verf gebruikt sferische (ronde) metaalpigmenten in een hoge concentratie en met een hoge zuiverheid. Het hoge zinkgehalte in de coating zorgt voor een efficiënte kathodische corrosiebescherming. Voor het herstellen en coaten van profielen, poorten, deuren, leuningen, masten, palen, machine-onderdelen enz.

Daarmee wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in DIN EN ISO 1461

Als het oppervlak beschadigd raakt, reageren de zinkmoleculen met het vocht in de lucht en vormen zinkoxidemoleculen, die het onderliggende (grond)materiaal tegen corrosie beschermen.

Roestomvormer Roestomvormer
Inhoud 0.4 Liter (46,38 € / 1 Liter)
18,55 €
WEICON CBC WEICON CBC
Inhoud 3 Kilogram (129,59 € / 1 Kilogram)
388,77 €
Zink Coating Zink Coating
Inhoud 0.375 Liter (98,24 € / 1 Liter)
36,84 €

Waarschuwing
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bekeken