Corro-Schutz

  • 15550005    |    Verpakkingseenheid : 1
  • 4024596006273
    • corrosiebescherming voor het indoor opslaan van metalen
Dit artikel staat op dit moment niet ter beschikking!

:

zonder BTW | Incl. BTW
185,49 €

incl. BTW. excl. verzendkosten

Inhoud: 5 Liter (37,10 € / 1 Liter)

Direct gereed voor verzending, levertijd ca. 1-3 dagen

WEICON Corro-Stop is een TÜV-goedgekeurde beschermingsfilm en conserveert metalen gereedschappen en precisiedelen uit metaal langdurig met een droge, wasachtige laag.

Corro-Stop kan gebruikt worden als een veilige corrosiebescherming van blanke, onbehandelde metalen onderdelen, voor de indoor opslag van materialen, als corrosiebescherming voor overzeese transporten en voor de conservering van gereedschappen en precisiedelen. Indien gewenst kan de beschermingsfilm eenvoudig worden verwijderd, met bijv. WEICON Reiniger S.

Roestomvormer Roestomvormer
Inhoud 0.4 Liter (46,38 € / 1 Liter)
18,55 €
WEICON CBC WEICON CBC
Inhoud 3 Kilogram (129,59 € / 1 Kilogram)
388,77 €
Zink Verf Zink Verf
Inhoud 0.375 Liter (100,29 € / 1 Liter)
37,61 €

Gevaar
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 -Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bekeken