Primer S 300

Primer S 300

  • 13550325    |    Verpakkingseenheid : 1
  • 4024596024802
    • voor poreuze en zuigende oppervlakken
250 ml
zonder BTW | Incl. BTW
37,24 €

incl. BTW. excl. verzendkosten

Inhoud: 250 milliliter (14,90 € / 100 milliliter)

Direct gereed voor verzending, levertijd ca. 1-3 dagen

Voor het voorbehandelen van zuigende en/of poreuze oppervlakken, zoals ongecoate hardboard- en gipsplaten.

Waarschuwing
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Bekeken