Activator voor RK-1300 & RK-1500

  • 10562100    |    Verpakkingseenheid : 1
  • 4024596003517
    • Activator voor RK-1300 & RK1500
Dit artikel staat op dit moment niet ter beschikking!

:

zonder BTW | Incl. BTW
40,73 €

incl. BTW. excl. verzendkosten

Inhoud: 100 Gram

Direct gereed voor verzending, levertijd ca. 1-3 dagen

Activator (100ml pompspuit of 1l fles) voor de verwerking van RK uit koker of grootverpakking.

Gevaar
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bekeken