Scheurtestmiddel Diffusiemiddel

Scheurtestmiddel Diffusiemiddel

  • 11690500-22    |    Verpakkingseenheid : 1
  • 4024596078010
    • Diffusiemiddel voor niet-destructieve materiaaltest door middel van kleurpenetreringstechniek
500 ml
zonder BTW | Incl. BTW
19,99 €

incl. BTW. excl. verzendkosten

Inhoud: 0.5 Liter (39,98 € / 1 Liter)

Direct gereed voor verzending, levertijd ca. 1-3 dagen

Roodkleurig diffusiemiddel met uitstekende penetrerende eigenschappen voor het niet-destructieve testen van materialen. Geschikt voor metalen, vele kunststoffen, keramische gereedschappen, glas, etc. De geschiktheid voor uw kunststof moet altijd van te voren worden getest.

Gevaar
H222, H229 - Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bekeken