Industrie-Reiniger

Industrie-Reiniger

  • 11215500    |    Verpakkingseenheid : 1
  • 4024596061180
    • Efficiënte speciaalreiniger met hoog rendement, 95 % werkzame stof
500 ml
zonder BTW | Incl. BTW
10,87 €

incl. BTW. excl. verzendkosten

Inhoud: 0.5 Liter (21,74 € / 1 Liter)

Direct gereed voor verzending, levertijd ca. 1-3 dagen

WEICON Industriereiniger is universeel toepasbaar. Het reinigt, ontvet en verdampt residuvrij. De reiniger verwijdert vet, olie, roet en verdere vervuilingen en residuen De spray reinigt snel en probleemloos vele oppervlakken zoals: metalen, glas en vele

kunststoffen.

De industriereiniger kan in vele verschillende sectoren worden gebruikt Het is zelfs geschikt voor het reinigen en ontvetten van gevoelige oppervlakken zoals: kunststoffen, rubbermateriaal of gepoedercoate metalen onderdelen.

De reiniger is uitgerust met een sterk gecomprimeerd drijfgas Daardoor ligt het gehalte aan werkzame stof bij een zeer hoge 95%. Dat betekent, dat de reiniger zeer uitgifte efficiënt is en dat de spuitbus daardoor voor een duidelijk langere tijd

gebruikt kan worden.

Elektro-Reiniger Elektro-Reiniger
Inhoud 0.4 Liter (39,38 € / 1 Liter)
15,75 €
Vizier-reiniger Vizier-reiniger
Inhoud 200 milliliter (5,94 € / 100 milliliter)
11,88 €
Druklucht-spray Druklucht-spray
Inhoud 0.4 Liter (50,48 € / 1 Liter)
20,19 €

Gevaar
H222, H229 - Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bekeken