Anti-Seize Standaard ASA 400

  • 27000400-22    |    Verpakkingseenheid : 1
  • 4024596018023
    • Duurzame bescherming tegen corrosie, vastlopen en slijtage

:

zonder BTW | Incl. BTW
25,41 €

incl. BTW. excl. verzendkosten

Inhoud: 0.4 Liter (63,53 € / 1 Liter)

Direct gereed voor verzending, levertijd ca. 1-3 dagen

WEICON Anti-Seize heeft een hoge temperatuursbestendigheid en een buitengewone scheidende werking

Anti-Seize wordt als beschermings-, scheidings- en smeermiddel gebruikt voor zwaar belaste onderdelen Optimaal op elkaar afgestemde gehaltes vaste stoffen en geselecteerde additieven, zorgen voor een breed toepassingsgebied.

Anti-Seize beschermt tegen corrosie, vastvreten en slijtage, stickslipverschijnselen, oxidatie en passingsroest en elektrolytische reacties (“koudlassen”).

WEICON CBC WEICON CBC
Inhoud 3 Kilogram (129,59 € / 1 Kilogram)
388,77 €
Koperpasta Koperpasta
Inhoud 0.45 Kilogram (67,47 € / 1 Kilogram)
30,36 €
Corro-Schutz Corro-Schutz
Inhoud 5 Liter (37,10 € / 1 Liter)
vanaf 185,49 €

Gevaar
H222, H229 - Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bekeken