WEICON BR
WEICON BR
WEICON BR Reparatur eines Bootsschraube
WEICON BR

WEICON BR

  • 10420005-22    |    Verpakkingseenheid : 1
  • 4024596077846
    • pasteus
    • bronsgevuld

:

zonder BTW | Incl. BTW
70,60 €

incl. BTW. excl. verzendkosten

Inhoud: 0.5 Kilogram (141,20 € / 1 Kilogram)

Direct gereed voor verzending, levertijd ca. 1-3

Het epoxyharssysteem WEICON BR is bijzonder geschikt voor het opvullen van gaten, voor reparaties, en afwerking van onderdelen uit (gegoten) brons.

Het kan in de gehele maritieme en binnenvaartsector, alsook in vele andere industriële gebieden worden toegepast.

Gevaar
Resin
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Hardener
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bekeken