Fast-Metal minutenlijm
Fast-Metal minutenlijm Alufelgen Reparatur

Fast-Metal minutenlijm

  • 10551024-22    |    Verpakkingseenheid : 1
  • 4024596018085
    • Hooggevuld, pasteus
    • zeer korte verwerkingstijd, snelle uitharding
    • spleetopvullend
24 ml
zonder BTW | Incl. BTW
13,13 €

incl. BTW. excl. verzendkosten

Inhoud: 24 milliliter (54,71 € / 100 milliliter)

Direct gereed voor verzending, levertijd ca. 1-3 dagen

WEICON Fast-Metal minutenlijm is ideaal voor reparaties en verlijmingen waarbij grotere toleranties overbrugd dienen te worden. Door zijn spleetvullend vermogen is het geschikt voor ruwe, slecht passende oppervlakken en vult het scheuren, spuitgaten en oneffenheden op.

WEICON Fast-Metal minutenlijm kan op talrijke materialen, zoals metaal, kunststof, glasvezelmaterialen, keramiek, glas, steen of hout worden toegepast.

Waarschuwing Geen signaalwoord.
Resin
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Hardener
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Bekeken