Aluminium Minutenlijm

  • 10552024    |    Verpakkingseenheid : 1
  • 4024596061050
    • Aluminiumgevuld, pasteus, spleetopvullend, snel uithardend, hoge schil- en slagvastheid
Dit artikel staat op dit moment niet ter beschikking!

:

zonder BTW | Incl. BTW
17,02 €

incl. BTW. excl. verzendkosten

Inhoud: 24 milliliter (70,92 € / 100 milliliter)

Direct gereed voor verzending, levertijd ca. 1-3 dagen

WEICON Aluminium Minutenlijm is een geurarme, 2-componenten, met aluminium gevulde epoxy lijm. Het hardt bij kamertemperatuur snel en praktisch zonder krimp uit. Na de uitharding kan de lijm mechanisch bewerkt (vijlen, boren, frezen) worden. Aluminium Minutenlijm is spleetvullend en standvast (thixotroop) en kenmerkt zich door zijn hoge trek-, slag-, en schilsterkte.

De lijm is bijzonder goed geschikt voor verlijming van aluminium en andere lichtmetalen, onderling en met elkaar. Het dient voor het opvullen van scheuren en gaten, bijvoorbeeld aan aluminiumbehuizingen, en kan voor de reparatie van lichtmetalen velgen worden gebruikt.

Om een optimale hechting te krijgen, dienen de te verlijmen oppervlakken droog en vrij van vet en vuil te zijn. Het, voor de reiniging, schaven of schuren van de oppervlakken helpt om een goede hechting te bewerkstelligen.

Easy-Mix S 50 Easy-Mix S 50
Inhoud 50 milliliter (50,56 € / 100 milliliter)
25,28 €
Easy-Mix S 50 geel Easy-Mix S 50 geel
Inhoud 50 milliliter (54,38 € / 100 milliliter)
27,19 €
Easy-Mix HT 180 Easy-Mix HT 180
Inhoud 50 milliliter (64,80 € / 100 milliliter)
32,40 €

Waarschuwing Geen signaalwoord.
Resin
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Hardener
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Bekeken