Easy-Mix Metal
Easy-Mix Metal Verguss des Füge- und Dichtspaltes zwischen Pumpengehäuse und Adapter.
Easy-Mix Metal

Easy-Mix Metal

  • 10652050    |    Verpakkingseenheid : 1
  • 4024596020934
    • Ideaal voor het verlijmen van metalen onderdelen
    • dikvloeibaar, zelf-egaliserend
    • snel uithardend
50 ml
zonder BTW | Incl. BTW
20,18 €

incl. BTW. excl. verzendkosten

Inhoud: 50 milliliter (40,36 € / 100 milliliter)

Direct gereed voor verzending, levertijd ca. 1-3 dagen

WEICON Easy-Mix metal kan op talrijke materialen, zoals kunststof, glasvezelmaterialen, keramiek, glas, steen of hout worden toegepast. Geschikt voor zowel verlijmingen waarbij grotere toleranties moeten worden overbrugd, als voor gietwerkzaamheden.

Waarschuwing Geen signaalwoord.
Resin
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Hardener
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Bekeken