Easy-Mix PE-PP 45
Easy-Mix PE-PP 45 Verkleben von Garagentoröffnern aus PP

Easy-Mix PE-PP 45

  • 10660038-22    |    Verpakkingseenheid : 1
  • 4024596026370
    • snel
    • hoge sterkte
    • betrouwbaar
30 ml translucide
Dit artikel staat op dit moment niet ter beschikking!
zonder BTW | Incl. BTW
51,23 €

incl. BTW. excl. verzendkosten

Inhoud: 38 Meters (1,35 € / 1 Meters)

Direct gereed voor verzending, levertijd ca. 1-3 dagen

WEICON Easy-Mix PE-PP 45 is een 2-componenten constructielijm op Methylmethacrylaat-basis. Het is bijzonder geschikt voor het structureel en met hoge sterkte verlijmen van laag-energetische kunststoffen zoals bv. PE, PP en TPE. Een voorbehandeling is niet nodig omdat in de lijm een ‘geintegreerde primer’ aanwezig is die het oppervlak activeert en een verbinding met hoge sterkte mogelijk maakt.

Gevaar
Resin
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H360 - Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Hardener
H302 - Schadelijk bij inslikken.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H341 - Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.

Bekeken