WEICON WR
WEICON WR
WEICON WR Instandsetzung einer Antriebswelle nach Abrieb und Verschleiss
WEICON WR Beschichtung einer Kreiselpumpe

WEICON WR

  • 10300005-22    |    Verpakkingseenheid : 1
  • 4024596078508
    • vloeibaar
    • staalgevuld
    • slijtvast
Dit artikel staat op dit moment niet ter beschikking!

:

zonder BTW | Incl. BTW
69,24 €

incl. BTW. excl. verzendkosten

Inhoud: 0.5 Kilogram (138,48 € / 1 Kilogram)

Direct gereed voor verzending, levertijd ca. 1-3 dagen

WEICON WR is geschikt voor gebieden waar metaalondelen, door frictie, sterk aan slijtage onderhevig zijn.

Als voorbeelden kan het epoxyharssysteem voor reparaties en omgieten van assen, voor het uitgieten van lagers, snij- en stansgereedschappen, voor de productie van giet- en reproductiefreesmodellen alsmede tekenmallen, voor het ondergieten van machines en fundamenten en als slijtvaste onderlaag voor voeringen met WEICON Keramiek BL worden toegepast.

Het epoxyharssysteem kan in de gereedschapsbouw, model- en matrijzenbouw en in vele andere industriële gebieden worden toegepast.

Repair-Stick Multi-Purpose Repair-Stick Multi-Purpose
Inhoud 57 Gram (32,54 € / 100 Gram)
18,55 €
WEICON CBC WEICON CBC
Inhoud 3 Kilogram (129,59 € / 1 Kilogram)
388,77 €
Epoxyharskit Epoxyharskit
Inhoud 100 Gram
21,34 €

Gevaar
Resin
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Hardener
H302 + H332 - Schadelijk bij inslikken en bij inademing.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bekeken