WEICON SF
WEICON SF
WEICON SF Reparatur einer Leckage an einer Wasserleitung

WEICON SF

  • 10250005-22    |    Verpakkingseenheid : 1
  • 4024596077204
    • pasteus
    • staalgevuld, snel uithardend
    • gercertificeerd door DNV GL
    • Verwerkingstijd 5 minuten

:

zonder BTW | Incl. BTW
59,08 €

incl. BTW. excl. verzendkosten

Inhoud: 0.5 Kilogram (118,16 € / 1 Kilogram)

Direct gereed voor verzending, levertijd ca. 1-3 dagen

WEICON SF is bijzonder geschikt voor snelle reparaties en herstelwerkzaamheden aan lekke pijpleidingen, behuizingen en aandrijvingen, voor verankeringen en voor de productie van opspaninrichtingen.

Het epoxyharssysteem kan in de machinebouw, gereedschapsbouw, model- en matrijzenbouw, in de maritieme sector en in vele andere gebieden worden toegepast.

Repair-Stick Multi-Purpose Repair-Stick Multi-Purpose
Inhoud 57 Gram (32,54 € / 100 Gram)
18,55 €
WEICON CBC WEICON CBC
Inhoud 3 Kilogram (129,59 € / 1 Kilogram)
388,77 €
Easy-Mix S 50 Easy-Mix S 50
Inhoud 50 milliliter (50,56 € / 100 milliliter)
25,28 €

Waarschuwing
Resin
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Hardener
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bekeken